SÖZER HUKUK BÜROSU
 
   
Bu Gün :
Türkçe English Almanca 
 
 
avukatsozer
avukatsozer@yahoo.com
 
avukatsozer@hotmail.com
avukatsozer
 
 
T.C. Merkez Bankası
Döviz Kurları
Dolar Alış,
TL
Dolar Satış,
TL
Euro Alış,
TL
Euro Satış,
TL
   
 

Ziyaretçi Istatistigi
Aktif Ziyaretçi 1
Dün Tekil 94
Bugün Tekil 26
Son 7 Gün 487
Son Bir Ay 1974
Son Bir Yil 17552
Toplam Tekil 72146
IP 54.145.13.215

.: Mac Bilgisayar Ltd.
 

Hizmet Verilen Davalar

NÜFUS DAVALARI

 • İsim değiştirme davası
 • Yaş düzeltme davası
 • Soyadı değiştirme davası
 • Ölü kaydının düzeltilmesi davası
 • Sağ kaydının düzeltilmesi davası
 • Mükerrer kaydın iptali davası
 • Nüfus kaydındaki din, milliyet, medeni hal düzeltilmesi davası
 • Gaiplik talebi

KİŞİLİK DAVALARI

 • Ad’a yapılan tecavüzün men’i davası
 • Kişiliğe yapılan tecavüzün tespiti, tazminat talebi

DERNEK VE VAKIF DAVALARI

 • Dernek üyeliğinden çıkarılmanın iptali
 • Derneğin feshi
 • Vakfın tescili
 • Vakfın dağıtılması

NİŞAN İLE İLGİLİ DAVALAR

 • Nişan bozulmasından dolayı maddi – manevi tazminat davası
 • Nişan hediyelerinin iadesi- bedellerinin tahsili davası
 • EVLİLİK İLE İLGİLİ DAVALAR

  • Evlenme izni davası
  • Mutlak butlan- Nisbi butlan halleri
  • Eşin aile birliğini temsil yetkisinin kaldırılması
  • Eşin ayrı konut edinme istemi
  • İddet süresinin kısaltılması davası

  BOŞANMA DAVALARI

  • Zina sebebiyle boşanma davası
  • Hayata kast, kötüveya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası
  • Suç işleme sebebi ile boşanma davası
  • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası
  • Terk sebebiyle ihtar
   Terk sebebiyle boşanma davası
  • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası
  • Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası
  • Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası
  • Anlaşmalı boşanma davası
  • Boşanma ile birlikte maddi, manevi tazminat talebi
  • Müşterek evde kalan kişisel eşyaların tespiti
  • Ayrılık talebi
  • Ayrılık süresinde barışamayanların boşanma davası

  VELAYET DAVALARI

  • Velayetin kaldırılması davası
  • Velayet verilmesi davası
  • Aile içi şiddet halinde tedbir talebi

  NAFAKA DAVALARI

  • Boşanma talebi olmadan tedbir nafakası davası
  • Boşanma davası açıldıktan sonra tedbir nafakası davası
  • Yoksulluk nafakası davası
  • Katılım – iştirak nafakası
  • Yardım nafakası
  • Nafakanın artırılması davası
  • Nafakanın indirilmesi davası

  SOYBAĞI DAVALARI

  • Soybağını red davası
  • Soybağının düzeltilmesi davası
  • Babanın çocuğunu tanıma senedi
  • Babalık davası
  • Evlat edinme

  VESAYET DAVALARI

  • Kayyım atanması
  • Vasi tayini

  MİRAS DAVALARI

  • Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası
  • Mirasın reddi
  • Miras mukavelesinin iptali
  • Vasiyetnamenin iptali davası
  • Miras sebebiyle istihkak davası
  • Vasiyetname
  • Miras taksim sözleşmesi
  • Miras sözleşmesi
  • Mirastan feragat
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

  VERASET DAVALARI

  • Veraset belgesi talebi
  • Veraset belgesine itiraz
  • Veraset ilamının iptali davası
  • Terekenin tespiti ve defter tutma
  • Terekenin paylaşımı
  • Terekenin paylaşımının feshi
  • İştirak halindeki mülkiyetin sona ermesi

  TAŞINMAZ DAVALARI

  • Taşınmaza haksız elatmanın önlenmesi
  • Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmazı tescil
  • Zilyetliğe tecavüzün önlenmesi
  • Zilyetliğin geri verilmesi
  • Tescile itiraz
  • Taşınmaz satış vaadi
  • Zorunlu geçit hakkı
  • Önalım (Şüfa)
  • Ecrimisil
  • Tapu iptali
  • Satış akdinin feshi
  • Tapu kaydının düzeltilmesi
  • Başkasının arsasına yapılan binanın yıktırılması

  TAZMİNAT – ALACAK DAVALARI

  • Haksız fiilden doğan tazminat davası
  • Destekten yoksun kalmaktan dolayı tazminat davası
  • Motorlu araç işletenden tazminat davası
  • Bina – yapı sahibinden tazminat davası
  • Manevi tazminat davası
  • Haksız ihtiyati haciz- tedbirden dolayı tazminat talebi
  • İnşaat tecavüzünden dolayı tazminat davası
  • Hayvanın verdiği zarardan dolayı tazminat davası
  • İşçi çalıştırandan tazminat talebi
  • Tapu memuruna karşı tazminat davası
  • Yargı kararını yerine getirmeyene karşı tazminat davası
  • Alacak davası
  • Fahiş cezai şartın indirilmesi
  • Muvazaa davası

  KİRA – KİRA TESPİTİ DAVALARI

  • Tevdi mahalli (ödeme yeri) tayini
  • Kiralyananın hapis hakkı
  • Kiracının temerrüdü ihtarname
  • Kira parasının artırılması davası
  • Kira bedelinin tespiti davası
  • Kira bedelinin yeni şartlara uyarlanması davası

  TAHLİYE DAVALARI

  • Tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye davası
  • Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye davası
   İşyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası
  • Yeniden inşaa nedeniyle tahliye davası
  • Satınalma nedeniyle tahliye davası
  • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası
  • Kiracının taşınmazı başkasına devri nedeniyle tahliye davası
  • Kira sözleşmesine aykırılık nedeniyle tahliye davası
  • Tahliye edilen taşınmazda hasar tespiti davası

  KAT MÜLKİYETİ DAVALARI

  • Kat mülkiyetinin mahkeme kararı ile kurulması davası
  • Borcunu ödemeyen kat irtifakı sahibine karşı dava
  • Arsa payı ile kat irtifakının devri
  • Arsa payının düzeltilmesi davası
  • Kat mülkiyetinin devri
  • Ortak yerlere elatmanın önlenmesi davası
  • Ortak yerlere zarar veren kat malikine karşı dava
  • Kat malikleri kurulunun izni dışında bağımsız bölümün değiştirilmesi
  • Bağımsız bölüm maliklerinin haklarına tecavüz
  • Yönetim planının değiştirilmesi davası
  • Mahkeme kararı ile yönetici atanması
  • Atanmış yöneticinin değiştirilmesi
  • İşletme projesinin iptali
  • Apartman sakinlerini rahatsız eden kiracıya karşı dava
  • Kapıcının tahliyesi davası

  İŞ DAVALARI

  • İbra sözleşmesi
  • İşverene karşı açılan tazminat davası
  • İş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı davası
  • Sigortalı sayılma davası

  KAMULAŞTIRMA DAVALARI

  • Kamulaştırma bedelinin artırılması davası
  • Kamulaştırılan taşınmazın geri alınması davası

  İCRA- İFLAS – KONKORDATO
  İDARİ YARGI DAVALARI

  • İptal davası
  • Sınav notunun iptali davası
  • Görevden uzaklaştırma kararının iptali davası
  • Yürütmeyi durdurma kararına itiraz davası
  • Yargılamanın yenilenmesi davası
  • Tam yargı davası
  • İdari sözleşmeden doğan davalar

  CEZA DAVALARI

  • Savcılığa şikayet
  • Tekzip talebi
  • Ceza infazının ertelenmesi
  • Tutuklama kararına itiraz
  • Kanun yararına bozma

  TİCARİ DAVALAR

  • Karşılıksız çek keşide edeni şikayet
  • Senet bedelinin ödenmesinin men’i
  • İstirdat davası
  • Senedin iptali davası
  • Çek iptali
  • Haksız rekabetin önlenmesi
  • Hakem seçimi
   
   
  © 2010 , Designed and coded by - Tasarım ve Yazılım kodlama MAC Ltd. Şti.
  ® All rights reserved - Tüm hakları saklıdır.
  © Content rights & responsibilities belong to - İçerik hak ve sorumlulukları http://www.sozer.av.tr

   
  Av. Sami Mutlu Sözer

  Ceza Hukuku, İcra İflas Hukuku,

  İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi davalarında yoğunlaşmıştır, Hayvan Hakları Mevzuatı isimli kitabı 2007 yılında yayınlanmıştır. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olup, Avukat olarak 1990 yılından beri İzmir Barosuna kayıtlıdır.
  Av. Ayşe Sözer

  Aile Hukuku, Tapu Kadastro, Gayri

  Menkul Hukuku, Miras Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Şirket Hukuku, alanlarında uzman olup, Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Enerji Piyasası alanında danışmanlık yapmaktadır. İzmir Hukuk Fakültesi mezunu olup, Avukat olarak 1985 yılından beri İzmir Barosuna kayıtlıdır.